Matematik

Türkçe

1.GENEL YETENEK
2.TEMEL KAVRAMLAR
3.SAYI SİSTEMLERİ
4.BÖLÜNEBİLME, OBEB – OKEK
5.RASYONEL SAYILAR
6.SIRALAMA – BASİT EŞİTSİZLİKLER
7.ÜSLÜ İFADELER
8.KÖKLÜ İFADELER
9.ÇARPANLARA AYIRMA
10.ORAN – ORANTI
11.DENKLEM ÇÖZME
12.DENKLEM KURMA
13.KÜMELER
14.İŞLEM
15.MODÜLER ARİTMETİK 16.PERMÜTASYON
17.ÜÇGEN
18.ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
19.ÇEMBER VE DAİRE
20.KATI CİSİMLER
21.DOĞRUNUN ANALİTİĞİ
22.TABLO YORUMLAMA
23.GRAFİK YORUMLAMA
1.KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİ
2.CÜMLE TAMAMLAMA
3.DİYALOG TAMAMLAMA
4.SÖZCÜK ANLAMI
5.CÜMLE ANLAMI
6.ANLATIM BOZUKLUĞU
7.SIRALAMA
8.VERİLEN CÜMLEDEN ZORUNLU OLARAK ÇIKARILACAK SONUCU BULMA
9.MUHAKEME, MANTIKSAL ÇIKARIM 10.ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLEYİ BULMA
11.PARAGRAF