KPSS B GRUBU

➧ B GRUBU KADRO NE DEMEKTİR?

➧ KPSS A kadroları dışındaki kadroların tamamına B grubu kadro adı verilir. Mühendislik, psikolog, mimar, veteriner, sosyolog, memur vb. kadrolar bu kadrolardan bazılarıdır.

➧ KPSS B HER YIL YAPILIR MI?

➧ KPSS B iki yılda bir yapılır. Bir başka ifadeyle B grubu kadrolar için yalnızca çift yıllarda (2012, 2014, 2016 gibi) alınan puanlar kullanılabilir ve atamalar bu yıllarda alınan puanlara göre yapılır.

➧ KPSS KADROLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

➧ KPSS B kadrolarına herhangi bir lisans (4 yıllık fakülte) programı mezunları ile (açık öğretim lisans programları dâhil) sınavın geçerlilik süresi içinde bu programlardan mezun olabilecek durumda olanlar başvurabilmektedir.

➧ Yüksek lisans veya doktora derecesi alanlar, sınava lisans diploması aldıkları bölümden başvurabilirler.

➧ Sınava girebilmek için mezun olma/ olabilme şartı aranmadığından üniversite 3. Sınıf öğrencileri de sınava başvurabilirler, ancak kadrolara başvurabilmek için kesinlikle mezun olma şartı aranmaktadır. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru tarihinde mezun olma şartını sağlamış olmak gerekir.

➧ B GRUBU KADROLAR İÇİN YAŞ SINIRI VAR MIDIR?

➧ B grubu kadrolar için herhangi bir yaş sınırı uygulaması yoktur.

➧ KPSS B PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

➧ KPSS B puanları iki yıl geçerlidir, ancak B grubu kadrolar için çift yıllarda (2012, 2014 gibi) alının puanların kullanıldığı unutulmamalıdır. 27

➧ B GRUBU KADROLAR İÇİN HERHANGİ BİR TABAN PUAN UYGULAMASI VAR MIDIR?

➧ B grubu kadrolar için herhangi bir taban puan uygulaması bulunmamaktadır.

➧ B grubu kadrolara yerleştirilecek adaylar, puan üstünlüğüne göre atanmaktadırlar.

➧ B GRUBU KADROLARA BAŞVURAN ADAYLAR, GRUBU KADROLARA BAŞVURABİLİRLER Mİ?

➧ A grubu kadrolara; hukuk, iktisat, işletme, İİBF mezunları ile kimi mühendislik ve fen-edebiyat fakülteleri mezunları başvurabilmektedir. Bu fakülte ya da bölümlerden mezun olan/olacak adaylar hem A hem de B grubu kadrolara başvurabilir. Bu bölüm ya da fakülte haricindekiler yalnızca B grubu kadrolara başvurabilirler.

➧ B GRUBU KADROLARA ATAMALARDA HANGİ KPSS PUAN TÜRÜ KULLANILMAKTADIR?

➧ B grubu kadrolara atamalarda KPSSP 3 puanı kullanılmaktadır. Bu puan türü hesaplanmasında GY:0,5 + GK:0,5 katsayıları kullanılır. 2012-2014 gibi çift yıllarda ön lisans ve ortaöğretim mezunları/mezun adayları da KPSS'ye girebilmektedir. Ön lisans ve ortaöğretim mezunları farklı oturumlara girmektedirler. Sınavların içeriği KPSS-B ile aynıdır, ancak soruların zorluk derecesi değişmektedir. Ön lisans mezunları KPSSP93, ortaöğretim mezunları KPSSP94 puanına göre atanmaktadır. Tercih işlemleri ise KPSS-B ile aynıdır.

➧ B GRUBU KADROLARA BAŞVURUDA NASIL BİR YOL TAKİP EDİLEBİLİR?

➧ B grubu kadrolara atamalar, merkezi yerleştirme yöntemi kullanılarak ÖSYM aracılığıyla yapılmaktadır.

➧ KPSS sonuçlarının duyurulmasının ardından kurumlar kadro ihtiyaçlarını bildirmekte ÖSYM'de bir tercih kılavuzu yayımlamaktadır. Adaylar bu kılavuza www.osym.gov.tr adresinden ulaşabilmektedir.

➧ Yayımlanan kılavuzda hangi kurumun hangi pozisyona hangi nitelikte kaç kişi alacağı belirtilir.

➧ Tercih edilecek kadrolara başvuracak adayların pozisyon karşısın- da belirtilen tüm şartları sağlamış olması gerekir.

➧ Belirtilen şartları sağlayan adaylar tercihlerini internet aracılığıyla www.osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

➧ B grubu kadrolar için sınavın geçerlilik süresi içinde toplam 4 kere yapılmaktadır. Yerleştirme takvimi hakkındaki bilgiler de yine www.osym.gov.tr adresinden takip edilebilir.

➧ Atamalarda herhangi bir taban puan uygulaması bulunmadığından bütün adaylar tercihte bulunabilir. Tercih edilen pozisyona atanacak aday puan üstünlüğüne göre belirlenir.

➧ KPSS B'DE HANGİ SINAV OTURUMLARI YER ALIR VE BU SINAVLARIN İÇERİĞİ NASILDIR?

➧ KPSS B'ye katılan her aday mutlaka "cumartesi sabah" oturumuna katılmak zorundadır.

➧ Bu oturum "genel yetenek-genel kültür" ve "yabancı dil" testinden oluşmaktadır. Her adayın "genel yetenek-genel kültür" testini mutlaka çözmeleri gerekmektedir. "Yabancı dil" testi ise isteğe bağlıdır.

➧ Genel yetenek testi "Türkçe ve Matematik", genel kültür testi ise "Tarih, Coğrafya, Temel Vatandaşlık" konularını kapsamaktadır.  

CUMARTESİ SABAH OTURUMU
120 DK (2 SAAT)

GENEL YETENEK

60 SORU

 

Türkçe
Matematik

30 soru
30 soru

GENEL KÜLTÜR

60 SORU

Tarih
Coğrafya
Temel Yurttaşlık

30 soru
18 soru
12 soru

 

YABANCI DİL

60 SORU (60 DK) (1 SAAT)

KPSS GENEL YETENEK SORULARININ DAĞILIMI

 

Dağılım
Yüzdesi

 

Dağılım
Yüzdesi

 

TÜRKÇE

 

% 50

 

MATEMATİK

 

% 50

 

Sözcük Bilgisi

 

% 5

 

Sayılarla İşlem Yapma

 

% 10

 

Dil Bilgisi

 

% 10

Matematiksel İlişkilerden
Yararlanma

 

% 10

 

Anlatım Özellikleri

 

% 5

 

Problem Çözme

 

% 20

 

Okuduğunu Anlama

 

% 30

 

Temel Geometri Bilgileri

 

% 5

 

 

Tablo, Grafik ve Okuma
Yorumlama

 

% 5

KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARININ DAĞILIMI

 

Dağılım
Yüzdesi

 

Dağılım
Yüzdesi

Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi

 

% 40

 

Temel Yurttaşlık Bilgisi

 

% 15

 

III. Selim'den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler

 

 

% 5

 

Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve Özel Hukuku

 

 

% 5

 

Ulusal Kurtuluş Savaşı

 

% 10

 

Anayasa

 

% 5

Atatürk İlke ve
İnkılapları

 

% 15

 

İdare

 

% 5

 

Atatürk Dönemi: İç
Olaylar ve Dış Politika

 

% 10

Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

 

% 5

 

Türkiye Coğrafyası

 

% 40

Türk Kültür ve
Medeniyetleri

 

% 10

Türkiye'nin Fiziki
Özellikleri

 

% 5

Selçuklular ve
Önceki Dönem

 

% 5

Türkiye'nin Beşeri
Özellikleri

 

% 5

 

Osmanlılar Dönemi

 

% 5

Türkiye'nin Ekonomik
Özellikleri

 

% 20

 

 

KPSS YABANCI DİL SORULARININ DAĞILIMI İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

 

Dağılım Yüzdesi

 

Sözcük Bilgisi

 

% 10

 

Okuduğunu Anlama

 

% 50

 

Dil Bilgisi

 

% 20

 

Çeviri

 

% 20